Klachten


Het team van Tandartspraktijk Ambacht ziet een klacht als een mogelijkheid om de service te verbeteren. Hoe heeft u het bezoek aan onze praktijk ervaren? Wilt u uw suggesties of complimenten aan ons doorgeven? Laat het ons weten via info@tpambacht.nl of neem telefonisch contact op via 010-010 434 33 32.

Heeft u een klacht?

Het kan gebeuren dat u er niet uit komt met onze medewerkers als u niet tevreden bent. U kunt dan uw klacht indienen bij de KNMT, de beroepsvereniging waar onze praktijk bij aangesloten is. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal dan kosteloos tussen u en onze praktijk bemiddelen teneinde een oplossing te vinden.

Geschil?

Als u er ondanks de hulp van de klachtenfunctionaris niet uitkomt, kunt u voor € 75,- een beroep doen op de Geschilleninstantie Mondzorg. Uw klacht wordt dan door een commissie van vijf deskundigen beoordeeld. De geschilleninstantie geeft een bindend oordeel of uw klacht gegrond is. Indien de klacht gegrond wordt verklaard, mag de commissie een schadevergoeding toekennen tot maximaal vijfentwintigduizend euro.

Meer informatie

Voor meer informatie over mondzorg, behandelingen en kosten kunt u terecht op allesoverhetgebit.nl. Vragen kunt u stellen aan het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP) 0900 202 5012. Beide geven onafhankelijke informatie en zijn opgericht door onze beroepsorganisatie KNMT.