Afspraak afzeggen

Afspraak afzeggen

Graag verzoeken wij u om ons 48 uur van te voren hierover te informeren. Anders zijn wij helaas genoodzaakt het consult gewoon in rekening te brengen.
Hetzelfde geldt als een patiënt niet op een afspraak verschijnt zonder dat wij daarvan 48 uur van te voren op de hoogte zijn gesteld.